Polityka Prywatności |

Polityka Prywatności

  1. Kto jest administratorem danych + dane kontaktowe

   

  Administratorem danych jest firma MISI Fizjoterapia & SPA Piotr Łojek z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Gospody 18, NIP: 5842742139, tel. +48 791 222 430.

   

  1. Przetwarzanie danych

   

  Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie odpowiedzi na kontakt klienta, w tym informowanie o ofercie usługowej oraz umawiania na wizytę. Administrator przetwarza także dane firm, z którymi nawiązuje współpracę.

  Podanie przez użytkownika danych w formularzu kontaktowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Administratora zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Charakter podania danych jest dobrowolny.
  Administrator przetwarza dane osobowe takie jak, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane mogą być przekazywane do firm prowadzących serwisy społecznościowe oraz wykorzystujące wtyczki i inne narzędzia serwisów m.in. Google, Facebook.

   

  1. Cel przetwarzania danych

   

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania z należytą starannością usługi lub umowy oraz prawidłowego realizowania warunków współpracy.

   

  1. Jak długo dane będą przechowywane

   

  Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych klienta i przetwarza je tak krótko, jak to jest tylko możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:
  – w celu realizacji usługi/umowy dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas usługi/umowy
  – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.

   

  1. Informację o prawie do:

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do zarządzania swoimi danymi osobowymi, do kórych ma dostęp Administrator, w szczególności: prawo do wglądu w swoje dane osobowe, żądania ich uzupełnienia, przenoszenia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zwłaszcza jeżeli są one nieaktualne, nieprawdziwe, niekompletne, a także zostały zebrane z naruszeniem ustawy. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem (pkt. 7).

   

  1. Informacje o profilowaniu, jeśli mają one zastosowanie.

   

  Dane osobowe nie będą profilowane.

   

  1. Postanowienia końcowe

   

  Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

   

  1. a) Korespondencyjnie pod adresem siedziby firmy MISI Fizjoterapia & SPA – ul. Gospody 18, 80-340 Gdańsk,
  2. b) Mailowo pod adresem e-mail: misi.fizjospa@gmail.com,
  3. c) Telefonicznie pod numerem: +48 791 222 430.

   

  W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do ich przestrzegania niniejszej Polityce.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

   

  Strona https://misi-fizjospa.pl zbiera informacje za pomocą plików „cookies” w celach statystycznych korzystając z serwisu google.

   

  Plikami „cookies” można zarządzać lub usunąć je ze strony misi-fizjospa.pl. w każdej chwili korzystając z zakładki Pomoc w dowolnej przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik nie dokona zmian, oznacza to jednocześnie, że akceptuje politykę plików „cookies”. W tej sytuacji informacje mogą być umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce cookies.