Każda terapia powinna być poprzedzona dokładną diagnostyką oraz oceną ogólną zdrowia pacjenta. Dopiero w oparciu o te badania dokonuje się wyboru odpowiedniej metody i programu rehabilitacji, od których z kolei zależy powrót do zdrowia chorego. Profesjonalna diagnostyka fizjoterapeutyczna obejmuje: wywiad, badanie podmiotowe oraz badania uzupełniające (np. USG, RTG).

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 40 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna przy prowadzonej terapii – gratis